BPS Nord – Bypakke Bodø AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Fullpris Etterskuddsavtale (-20%) Fullpris med
nullutslippskjøretøy
Etterskuddsavtale med
nullutslippskjøretøy (50% av etterskuddsavtale-takst)
Bypakke Bodø - Veipakke Salten        
— Jernbaneveien 16,00 12,80  16,00 6,40 
— Rønvikveien 16,00 12,80  16,00 6,40 
— Kirkeveien 16,00 12,80  16,00 6,40
— Junkerveien 16,00 12,80  16,00 6,40 
— Skjæringa 16,00 12,80  16,00 6,40 
— Gamle Riksveg 16,00 12,80  16,00 6,40 
— Bodøtunnelen 16,00 12,80 16,00 6,40

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner  Fullpris Etterskuddsavtale Fullpris med
nullutslippskjøretøy
 Etterskuddsavtale med
   nullutslippskjøretøy      
Bypakke Bodø - Veipakke  Salten        
— Jernbaneveien 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Rønvikveien 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Kirkeveien 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Junkerveien 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Skjæringa 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Gamle Riksveg 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Bodøtunnelen 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)

 

© BPS Nord – Bypakke Bodø AS | Kontakt oss | Personvernerklæring