BPS Nord – Bypakke Bodø AS | Om prosjektet

Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø, samt utbyggingen i Bypakke Bodø.

Historikk om Vegpakke Salten

Vegpakke Salten var delt i to faser:

 • Fase I ble vedtatt i Stortinget i juni 2007

  Rv. 17 Tverlandet-Godøystraumen ble bygd 2007–2009
  Rv. 80 Mjøneskleiva ble bygd 2009
  Rv. 80 Røvik-Strømsnes ble bygd 2008–2011
  Rv. 80 gang/sykkelveg Stranda - Klungset ble bygd 2012–2013
   
 • Fase II a
  Rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) ble vedtatt i Stortinget i april 2011 og bygd 2011–2013.    
   
 • Fase II b - Bypakke Bodø
  Byggestart 2015.
   

Bompengeselskapet Nord AS har et samarbeid med Vegamot AS om kundebehandling og drift, og dette gjelder også Veipakke Salten. Bompengeselskap Nord AS eies av fylkeskommunene i Nordland, Troms of Finnmark. 

Les mer om prosjektet Veipakke Salten her.

Les mer om delprosjektet Bypakke Bodø her.

© BPS Nord – Bypakke Bodø AS | Kontakt oss | Personvernerklæring