BPS Nord – Bypakke Bodø AS
03-12-2019

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy.

I tråd med lokalpolitiske vedtak vil det bli innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på rv. 80 Bypakke Bodø, rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) og rv.80 Rørvika - Strømsnes.

Tilbake
© BPS Nord – Bypakke Bodø AS | Kontakt oss | Personvernerklæring