BPS Nord – Veipakke Salten AS
16-12-2020

Endringer i det nordiske brikkesamarbeidet fra 01.01.2021

AutoPASS-brikker vil ikke være gyldig på Storebæltsbron i Danmark fra 01.01.2021.

02-07-2020

Innkreving av bompenger ved Straumsnes i Fauske kommune avsluttes 1/7

Innkrevingen vil opphøre ved midnatt 30/6, slik at det er gratis å passere bomstasjonen ved Straumsnes fra og med 1/7.

23-03-2020

Stanser innkreving av bompenger på Tverlandsbrua fra 1.april

Bompengeselskap Nord AS stanser innkreving av bompenger på bomstasjonen Vikan ved Tverlandsbrua i prosjektet Veipakke Salten.

01-01-2020

Velkommen til Veipakke Salten

Bompengeselskap Nord har tatt over driften av Veipakke Salten.

03-12-2019

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy.

I tråd med lokalpolitiske vedtak vil det bli innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på rv. 80 Bypakke Bodø, rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) og rv.80 Rørvika - Strømsnes.

01-12-2019

Elbil

Rabatt for el-biler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten avtale og brikke blir el-bil avkrevd passeringstakst i bomstasjoner.

© BPS Nord – Veipakke Salten AS | Kontakt oss | Personvernerklæring