Bomstasjoner  
Full pris
Etterskudd 0%
Etterskudd 20%
Salten Veipakke Salten
Fv.17 Godøystraumen 24,00 19,20 (-20%)
Rv.80 Strømsnes 27,00 21,60 (-20%)
Bypakke Bodø Veipakke Salten
Jernbaneveien 16,00 12,80 (-20%)
Rønvikveien 16,00 12,80 (-20%)
Kirkeveien 16,00 12,80 (-20%)
Junkerveien 16,00 12,80 (-20%)
Skjæringa 16,00 12,80 (-20%)
Gamle Riksveg 16,00 12,80 (-20%)
Rv. 80 Vikan 22,00 17,60 (-20%)
Bomstasjoner  
Full pris
Etterskudd 0%
Etterskudd 20%
Salten Veipakke Salten
Fv.17 Godøystraumen 36,00 36,00
Rv.80 Strømsnes 43,00 43,00
Bypakke Bodø Veipakke Salten
Jernbaneveien 36,00 36,00
Rønvikveien 36,00 36,00
Kirkeveien 36,00 36,00
Junkerveien 36,00 36,00
Skjæringa 36,00 36,00
Gamle Riksveg 36,00 36,00
Rv. 80 Vikan 34,00 34,00