De mest aktuelle spørsmålene

 • Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

  Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

  • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
  • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

  Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

  Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

 • I hvilken takstklasse havner kjøretøygruppe M1?

  Den 04.04.16 ble det innført en ny ordning hvor alle kjøretøy over 3500kg som er registrert i kjøretøygruppe M1. Disse skal betale samme bompengetakst som for kjøretøy under 3500kg.

  Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

  For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

  Norske biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

  Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

  Har andre typer EasyGo-brikker
  Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
  Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

 • Hvilke rabatter får jeg i andre anlegg?

  Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk rabatt når du passerer i de fleste andre AutoPASS anlegg, varierende fra 10-40% rabatt. Det gis også enkelte steder timesregel og månedstak når du passerer med AutoPASS brikke.

  For mer informasjon om rabatter og fordeler, ta kontakt med det aktuelle bompengeselskapet.

  Se oversikt:

 • Hva er AutoPASS?

  AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger.

  Se mer på www.autopass.no

 • Hvordan virker det å kjøre i utlandet med brikken?

  EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

  Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

  Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

 • Hvordan er AutoPASS løsningen tilpasset turister?

  Turister skal også betale bompenger. De vil få faktura tilsendt kjøretøyets eier, i det landet de kommer i fra.

  Les mer om betaling for turister i Norge på  http://www.autopass.no/visitors-payment

 • Oversikt bomstasjoner

  Bomstasjoner Veipakke Salten

  Salten
  • Fv.17 Godøystraumen
  • Rv.80 Strømsnes
  Bypakke Bodø – fra 15.10.15
  • Jernbaneveien
  • Rønvikveien
  • Kirkeveien
  • Junkerveien
  • Skjæringa
  • Gamle riksveg
  • Bodøtunnelen (åpnes på et senere tidspunkt)
  • Rv.80 Vikan

  Det skal  betales for begge retninger.

  Dersom du har avtale med Veipakke Salten får du flere fordeler.
  Les mer om Timesregel og Månedstak

   

 • Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

  Du kan skaffe deg avtale på følgende vis:
  Inngå avtale online

  Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale selv om du ikke har mottatt brikke enda. Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

 • Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

  Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

  • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
  • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

  Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

  Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

 • I hvilken takstklasse havner kjøretøygruppe M1?

  Den 04.04.16 ble det innført en ny ordning hvor alle kjøretøy over 3500kg som er registrert i kjøretøygruppe M1. Disse skal betale samme bompengetakst som for kjøretøy under 3500kg.

  Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

  For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

  Norske biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

  Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

  Har andre typer EasyGo-brikker
  Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
  Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

 • Hvordan kan jeg passere anonymt?

  Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

  På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
  Ved avtaletegning på web,  må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

  Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

  Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
  Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

 • Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

  Dersom du har AutoPASS-avtale, finner du oversikt over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

  Velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side, og velg fanen «Faktura» under. Om du kun vil se fakturaer fra en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp). Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen.

  Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men dersom fakturaen er purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».

   

 • Hvordan fjerner jeg et kjøretøy fra avtalen?

  Logg inn på MinSide. Velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side, og velg fanen «Brikker» under. Finn bilen og brikken det gjelder i oversikten og trykk «Fjern kjøretøy».

  Etter du har valgt kjøretøyet som skal fjernes har du to valg: Velger du «Gjør opp brikken» vil du få tilbake depositumet. Velger du «Gjenbruk brikken», settes den på vent og kan registreres inn på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

 • Hvordan henter jeg ut passeringsopplysninger?

  Dersom du har AutoPASS-avtale kan du hente ut passeringsopplysninger på MinSide.

  Velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side, og velg fanen «Passeringer» under. Velg kjøretøy/brikke du ønsker å se passeringer for øverst. Dersom du ønsker passeringer i en spesifikk tidsperiode kan du også velge dette. Passeringer kan kun hentes ut for en måned av gangen. Ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller eventuelt ta kontakt med ditt bomselskap.

 • Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

  Logg inn på MinSide for å legge til et kjøretøy i avtalen.

  Velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side, og velg fanen «Brikker» under. Trykk deretter på «Legg til kjøretøy». Du må først velge landskode for kjøretøyet, og deretter legge inn registreringsnummer. Informasjon om kjøretøyet vil så komme opp.

  Neste steg er å velge om kjøretøyet skal ha egen faktura og avtale, eller om den skal faktureres via din eksisterende avtale. Har du flere avtaler kan du velge hvilke av disse den nye brikken skal legges inn i. Før du kan lagre må du godta de «Generelle og spesielle avtalebetingelsene».

  Avtalen er gyldig fra dagen du inngår den, selv om du ikke har mottatt brikke ennå. Det tar normalt 7- 10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

 • Hvordan endrer jeg bilnummer?

  Du kan enkelt endre bil på MinSide, husk å foreta endringen innen 3 dager.

  Logg inn på MinSide, velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side og velg fanen «Brikker» under. Trykk deretter på «Flytt brikke til annet kjøretøy».
  Først må du velge hvilken brikke du ønsker å flytte, deretter legger du inn registreringsnummeret på kjøretøyet du vil flytte brikken til. Informasjon om kjøretøyet vil komme opp, du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Et kjøretøybytte kan tilbakedateres maks tre dager.

   

  Nytt om salgsmelding!
  Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

 • Hva er månedstak?

  Det er ulike regler i de ulike bomstasjonene til Veipakke Salten.

  Salten – Fv.17 Godøystraumen og rv.80 Strømsnes:

  Dersom du har gyldig AutoPASSavtale og brikke så betaler det enkelte kjøretøy maksimalt for 60 passeringer per kalender måned i hver bomstasjon.  Fra og med passering nr. 61 kjører du gratis ut kalendermåneden.

  Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan (fra 15.10.15)

  Dersom du  har gyldig AutoPASSavtale og brikke betaler det enkelte kjøretøy for maksimum 80 passeringer per kalendermåned. Dette gjelder passeringer foretatt i bomringen og/eller rv.80 Vikan.

  Les mer:

 • Hva er timesregel?

  Det er ulike regler i de ulike bomstasjonene i Veipakke Salten.

  Salten – Fv.17 Godøystraumen og rv.80 Strømsnes:

  Dersom du har AutoPASS avtale betaler du bare en passering hvis du passerer samme bomstasjon med samme kjøretøy innenfor en time.  

  Bypakke Bodø og rv.80 Vikan: (fra 15.10.15)

  Dersom du har AutoPASS-avtale betaler du bare en passering hvis du passerer bomringen og/eller rv.80 Vikan med samme kjøretøy innenfor en time.

  Les mer

 • Hvordan endrer jeg adresse?

  Har du AutoPASS-avtale, kan du enkelt endre adresse i avtalen via MinSide.

  Etter innlogging, velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side og trykk på «Rediger profil» øverst. Du kan der endre blant annet adresse, tlf. og epostadresse i avtalen.

  Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.

  Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. Vi innhenter opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

 • Hvordan avslutter jeg avtalen min?

  Oppsigelse av avtale må meldes til kundesenteret skriftlig. Send oss en oppsigelse via kontaktskjema eller på MinSide.

  Har du kvittet deg med et kjøretøy, men ønsker å beholde avtalen til bruk på andre kjøretøy, eller for å melde inn nytt kjøretøy senere, kan du logge inn på MinSide og velge «Fjern Kjøretøy». Etter du har valgt kjøretøyet som skal fjernes har du to valg: Velger du «Gjør opp brikken»  vil du få tilbake depositumet. Velger du «Gjenbruk brikken», settes den på vent og kan registreres inn på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

 • Hvordan endrer jeg avtalen min?

  Du kan enkelt endre opplysninger på avtalen din via MinSide.

  Ved å logge på MinSide kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

 • Hva er fordelen med avtale?

  Med avtale oppnår du disse fordelene:

  • Du kan tegne en etterskuddsavtale som gir 20% rabatt pr passering med fv.17 Godøystraumen og rv.80 Strømsnes, rv.80 Vikan og Bypakke Bodø (fra 01.04.2018)
  • Du får fordeler som timesregel og månedstak.

  Enda flere avtalefordeler: Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.

  Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

   

 • Hvordan går jeg frem for å få fritaksavtale?

  Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
  Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

  Følgende grupper er fritatt for betaling:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy
  • Gående og syklende
  • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder
  • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på veien*
   (Gjelder kun arbeid på fv.17 Godøystraumen og rv.80 Strømsnes)
  • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
  • Kollektivtransport i rute*
  • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
  • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
  • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
  • Forflytningshemmende*
   – Parkeringstillatelsen må ha en minimum gyldighet på 2 år.
   – Avtalen må tegnes på den som har fritaket.
   – Familier med funksjonshemmet barn kan søke om fritak på to kjøretøy.
   – Funksjonshemmede uten egen bil kan søke om refusjon.
   – Fritaket gjelder kun i bomringen tilknyttet byer. Det gis ikke fritak for bompenger på vei-, bro- og tunnelprosjekter.
   – Fra 15.10.15 gis det fritak for forflytningshemmede i bomstasjonene til  Bypakke Bodø og rv.80 Vikan.
   Fv.17 Godøystraumen eller rv.80 Strømsnes er vei/broprosjekter og det gis derfor ikke fritak for forflytningshemmede i disse bomstasjonene.

   

  Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

  Når du registrerer ditt parkeringskort eller ditt el-kjøretøy der hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnår fritak i anlegg hvor dette gis.

  1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak: Send inn en henvendelse, oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
  2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

   

 • Hvor kan jeg bruke AutoPASS-brikken min?

  Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

   

 • Hva koster det å skaffe seg AutoPASS-avtale?

  Du betaler ikke noe ekstra for å ha avtale, kun 200 kr i depositum for brikken.

  Du vil motta etterskuddsvis faktura for dine passeringer.

 • Bilen min/skiltene mine er stjålet. Hva gjør jeg?

  Ta kontakt med kundesenteret vårt via MinSide og vi sperrer brikken for videre bruk.

  Dersom du søker refusjon for belastede passeringer må du sende kopi av anmeldt forhold.

 • Hvordan kan jeg kontrollere at jeg får rabatten jeg har krav på?

  Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer på avtalen din via MinSide.

  Les mer:

 • Hvordan logger jeg på MinSide?

  Trykk her for å logge inn på MinSide.

  For å ta i bruk MinSide må du ha en e-postadresse. Norske privat – og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn». De som ikke har elektronisk ID må ta i bruk «Jeg har ikke ID-porten bruker».

  Når man benytter elektronisk ID til innlogging, er det mulig å benytte seg av flere forskjellige ID-typer.  F.eks. MINID, BANKID, BANKID PÅ MOBIL, m.fl.

  Om du er ansatt i en bedrift og ønsker å administrere bedriftens AutoPASS-avtale logger du deg inn med din egen elektroniske ID.  Etter du har logget inn vil du ha mulighet til å velge mellom bedriftsprofilen eller din personlige profil.

  Dersom bedriften ikke kommer opp i listen, er du ikke registrert med avgiverrettigheter i Altinn.

  Om du har problemer med innlogging kan du benytte deg av «Hjelp til innlogging» nederst på siden.  Hvis siden «hjelp til innlogging» ikke løser problemet må man ta kontakt med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 • Jeg får ingen lyssignal ved passering, hva kan dette skyldes?

  Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

  • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest. (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
  • Brikken din har lavt batteri
  • En midlertidig feil ved bomstasjon
  • Negativ saldo på din forskuddsavtale
  • Dersom du har reservert deg for passeringer i andre bomstasjoner enn hvor du har avtale vil brikke bare gjelde lokalt og du vil derfor ikke få lyssignal andre steder.

  Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

  Les også

 • Jeg har ikke tilgang til mine passeringsopplysninger?

  Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på MinSide, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

  Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via MinSide

 • Bilen min er solgt. Hvorfor har jeg fått faktura?

  Har du solgt bilen din, men ikke meldt fra om dette, risikerer du å motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

  Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

  Du må melde fra direkte til oss ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjøres enkelt via MinSide.

 • Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

  Du kan skaffe deg avtale på følgende vis:
  Inngå avtale online

  Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale selv om du ikke har mottatt brikke enda. Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

 • Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

  Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

  • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
  • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

  Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

  Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

 • Oversikt bomstasjoner

  Bomstasjoner Veipakke Salten

  Salten
  • Fv.17 Godøystraumen
  • Rv.80 Strømsnes
  Bypakke Bodø – fra 15.10.15
  • Jernbaneveien
  • Rønvikveien
  • Kirkeveien
  • Junkerveien
  • Skjæringa
  • Gamle riksveg
  • Bodøtunnelen (åpnes på et senere tidspunkt)
  • Rv.80 Vikan

  Det skal  betales for begge retninger.

  Dersom du har avtale med Veipakke Salten får du flere fordeler.
  Les mer om Timesregel og Månedstak

   

 • Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

  Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

  • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
  • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

  Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

  Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

 • I hvilken takstklasse havner kjøretøygruppe M1?

  Den 04.04.16 ble det innført en ny ordning hvor alle kjøretøy over 3500kg som er registrert i kjøretøygruppe M1. Disse skal betale samme bompengetakst som for kjøretøy under 3500kg.

  Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

  For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

  Norske biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

  Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
  Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

  Har andre typer EasyGo-brikker
  Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
  Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

 • Hvordan fjerner jeg brikken?

  Her finner du en beskrivelse utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med nye brikker sommeren 2014.

 • Hvordan kan jeg passere anonymt?

  Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

  På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
  Ved avtaletegning på web,  må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

  Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

  Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
  Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

 • Hvordan virker det å kjøre i utlandet med brikken?

  EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

  Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

  Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

 • Hvordan og hvor monterer jeg brikken?

  Her finner du en veiledning til hvordan og hvor du kan montere brikken din.

  Nye brikketyper (fra sommeren 2014):

  Gammel brikketype:

  Autopassmonteringsanvweb

  Klikk for større bilde.

  Les mer:

 • Hvordan avslutter jeg avtalen min?

  Oppsigelse av avtale må meldes til kundesenteret skriftlig. Send oss en oppsigelse via kontaktskjema eller på MinSide.

  Har du kvittet deg med et kjøretøy, men ønsker å beholde avtalen til bruk på andre kjøretøy, eller for å melde inn nytt kjøretøy senere, kan du logge inn på MinSide og velge «Fjern Kjøretøy». Etter du har valgt kjøretøyet som skal fjernes har du to valg: Velger du «Gjør opp brikken»  vil du få tilbake depositumet. Velger du «Gjenbruk brikken», settes den på vent og kan registreres inn på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

 • Hvordan finner jeg brikkenummeret mitt?

  Brikkenummerets plassering avhenger av hvilken type brikke du har.

  Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og består av ti siffer. Eksempel  L: 01 2345678 9

  Nummeret på nye norske brikker består av 16 siffer.

  Finne brikkenummeret
 • Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

  Dersom du har AutoPASS-avtale, finner du oversikt over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

  Velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side, og velg fanen «Faktura» under. Om du kun vil se fakturaer fra en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp). Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen.

  Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men dersom fakturaen er purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».

   

 • Kan jeg få faktura pr. epost?

  Vi sender automatisk ut Epostfaktura til de som har registrert en epostadresse på sin avtale. Eposten inneholder en link til din fakturainformasjon.
  Du velger selv hvordan du ønsker å betale denne fakturaen. 

  Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via eFaktura

  Husk å holde kontaktinformasjon oppdatert på din avtale. Dette gjør du via MinSide.

 • Hvordan bestiller jeg eFaktura/AvtaleGiro?

  Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din på en av følgende to måter:

  1. Neste gang du betaler en faktura fra oss, vil du få spørsmål om du ønsker å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Bekreft dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.

  2. Du kan også opprette avtale ved å søke i nettbankens kontaktoversikt, velg bompengeselskap og legg til ditt kundenummer i referansefeltet.

  Din efakturareferanse er ditt kundenummer.

  Du kan også lese mer på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

 • Jeg har rett til fritak, men får likevel faktura?

  For å passere gratis i våre bomanlegg, er du nødt til å skaffe deg en gyldig AutoPASS avtale med fritak.

  Med fritaksavtale vil du ikke lenger motta faktura for passeringer i bomanlegg som gir rett til fritak.

  Slik går du frem for å skaffe deg fritaksavtale.

 • Hvordan kan jeg kontrollere at jeg får rabatten jeg har krav på?

  Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer på avtalen din via MinSide.

  Les mer:

 • Hvor ofte får jeg tilsendt faktura?

  Dersom du har en etterskuddsavtale vil du motta faktura etter passeringer er utført.

  Dersom du har få passeringer, så kan passeringene samles opp i løpet av en 3-måneders periode og faktureres samlet. 

 • Jeg har ikke tilgang til mine passeringsopplysninger?

  Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på MinSide, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

  Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via MinSide

 • Bilen min er solgt. Hvorfor har jeg fått faktura?

  Har du solgt bilen din, men ikke meldt fra om dette, risikerer du å motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

  Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

  Du må melde fra direkte til oss ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjøres enkelt via MinSide.

 • Jeg har blitt fakturert for en passering på et sted jeg aldri har vært. Hva kan ha skjedd?

  Dersom du har mottatt en faktura for en passering et sted du ikke har vært, kan det være at bilnummeret har blitt avlest feil.

  Dersom bilen ikke har AutoPASS brikke, eller denne ikke er blitt avlest, tar vi bilde av bilens skilter ved passering. Det kan en sjelden gang forekomme at systemet tolker tall eller bokstaver feil, med den følgen at man som bilist kan få faktura for passeringer man ikke har gjort.

  Ser dette ut til å ha skjedd i ditt tilfelle, kan du kontakte oss og opprette en sak her.

   

 • Hva betyr lyssignalene?

  Det finnes to forskjellige lyssignal-typer, og det er foreløpig kun Godøystraumen som har det nye lysignalet fra 20.10.16.

  Den gamle versjonen av lyssignalene består av grønt og hvitt plusstegn, og intet signal, og det nye lyssignalet består grønt og hvitt plusstegn, samt et gult kamera.

  Lyssignal

  Betydningen av «gult kamera» er den samme som for «intet lyssignal».

  Grønt lyssignal  

  Grønt lys
  Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet.

   Hvitt lyssignal  
  hvitt lys

  Har du etterskuddsavtale betyr dette at forfallsdatoen på siste faktura er passert.
  OBS! For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når avtalegirotrekket er sendt til banken, og frem til trekket er utført.

  Intet lyssignal/Gult kamera

  Intet lyssignal
  Dette betyr at det blir tatt bilde av kjennemerket på bilen din. Det kan bety at du har passerer med en brikke som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.

  Vi gjør oppmerksom på at etterskuddsavtaler med inkassokrav automatisk blir sperret.

  Ved oppstart av nye avtaler så får du ikke korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert din avtale.

 • Jeg får ingen lyssignal ved passering, hva kan dette skyldes?

  Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

  • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest. (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
  • Brikken din har lavt batteri
  • En midlertidig feil ved bomstasjon
  • Negativ saldo på din forskuddsavtale
  • Dersom du har reservert deg for passeringer i andre bomstasjoner enn hvor du har avtale vil brikke bare gjelde lokalt og du vil derfor ikke få lyssignal andre steder.

  Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

  Les også

 • Hvor finner jeg oversikt over mine faktura og betalingsopplysninger?

  Dersom du har AutoPASS-avtale, finner du oversikt over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

  Velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side, og velg fanen «Faktura» under. Om du kun vil se fakturaer fra en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp). Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen.

  Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men dersom fakturaen er purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».

   

 • Hvordan fjerner jeg et kjøretøy fra avtalen?

  Logg inn på MinSide. Velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side, og velg fanen «Brikker» under. Finn bilen og brikken det gjelder i oversikten og trykk «Fjern kjøretøy».

  Etter du har valgt kjøretøyet som skal fjernes har du to valg: Velger du «Gjør opp brikken» vil du få tilbake depositumet. Velger du «Gjenbruk brikken», settes den på vent og kan registreres inn på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

 • Hvordan henter jeg ut passeringsopplysninger?

  Dersom du har AutoPASS-avtale kan du hente ut passeringsopplysninger på MinSide.

  Velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side, og velg fanen «Passeringer» under. Velg kjøretøy/brikke du ønsker å se passeringer for øverst. Dersom du ønsker passeringer i en spesifikk tidsperiode kan du også velge dette. Passeringer kan kun hentes ut for en måned av gangen. Ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller eventuelt ta kontakt med ditt bomselskap.

 • Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

  Logg inn på MinSide for å legge til et kjøretøy i avtalen.

  Velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side, og velg fanen «Brikker» under. Trykk deretter på «Legg til kjøretøy». Du må først velge landskode for kjøretøyet, og deretter legge inn registreringsnummer. Informasjon om kjøretøyet vil så komme opp.

  Neste steg er å velge om kjøretøyet skal ha egen faktura og avtale, eller om den skal faktureres via din eksisterende avtale. Har du flere avtaler kan du velge hvilke av disse den nye brikken skal legges inn i. Før du kan lagre må du godta de «Generelle og spesielle avtalebetingelsene».

  Avtalen er gyldig fra dagen du inngår den, selv om du ikke har mottatt brikke ennå. Det tar normalt 7- 10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

 • Hvordan endrer jeg bilnummer?

  Du kan enkelt endre bil på MinSide, husk å foreta endringen innen 3 dager.

  Logg inn på MinSide, velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side og velg fanen «Brikker» under. Trykk deretter på «Flytt brikke til annet kjøretøy».
  Først må du velge hvilken brikke du ønsker å flytte, deretter legger du inn registreringsnummeret på kjøretøyet du vil flytte brikken til. Informasjon om kjøretøyet vil komme opp, du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Et kjøretøybytte kan tilbakedateres maks tre dager.

   

  Nytt om salgsmelding!
  Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

 • Hvordan endrer jeg adresse?

  Har du AutoPASS-avtale, kan du enkelt endre adresse i avtalen via MinSide.

  Etter innlogging, velg avtalen det gjelder i nedtrekksmenyen på venstre side og trykk på «Rediger profil» øverst. Du kan der endre blant annet adresse, tlf. og epostadresse i avtalen.

  Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.

  Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. Vi innhenter opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

 • Hvordan avslutter jeg avtalen min?

  Oppsigelse av avtale må meldes til kundesenteret skriftlig. Send oss en oppsigelse via kontaktskjema eller på MinSide.

  Har du kvittet deg med et kjøretøy, men ønsker å beholde avtalen til bruk på andre kjøretøy, eller for å melde inn nytt kjøretøy senere, kan du logge inn på MinSide og velge «Fjern Kjøretøy». Etter du har valgt kjøretøyet som skal fjernes har du to valg: Velger du «Gjør opp brikken»  vil du få tilbake depositumet. Velger du «Gjenbruk brikken», settes den på vent og kan registreres inn på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

 • Hvordan logger jeg på MinSide?

  Trykk her for å logge inn på MinSide.

  For å ta i bruk MinSide må du ha en e-postadresse. Norske privat – og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn». De som ikke har elektronisk ID må ta i bruk «Jeg har ikke ID-porten bruker».

  Når man benytter elektronisk ID til innlogging, er det mulig å benytte seg av flere forskjellige ID-typer.  F.eks. MINID, BANKID, BANKID PÅ MOBIL, m.fl.

  Om du er ansatt i en bedrift og ønsker å administrere bedriftens AutoPASS-avtale logger du deg inn med din egen elektroniske ID.  Etter du har logget inn vil du ha mulighet til å velge mellom bedriftsprofilen eller din personlige profil.

  Dersom bedriften ikke kommer opp i listen, er du ikke registrert med avgiverrettigheter i Altinn.

  Om du har problemer med innlogging kan du benytte deg av «Hjelp til innlogging» nederst på siden.  Hvis siden «hjelp til innlogging» ikke løser problemet må man ta kontakt med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 • Hvordan kan jeg passere anonymt?

  Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

  På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
  Ved avtaletegning på web,  må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

  Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

  Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
  Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

Flere spørsmål