AutoPASS

autopass-street

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. Tegner du en AutoPASS-avtale får du en brikke til å feste på innsiden av frontruten.
Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS blir bomavgiften belastet avtalen din.

Les mer
see autopass FAQ

Avtale

autopass-avtale

Du kan få 20% rabatt ved passering dersom du tegner en etterskuddsavtale. Kjøretøy f.o.m. 3501 kg får ingen rabatt. Dersom du passerer uten avtale og brikke, betaler du full pris for din passering. Dersom du har en brikke og avtale i et annet anlegg, så får du også 20% rabatt.

Les mer
see autopass FAQ

Bomstasjoner

autopass-gate

Bomstasjonene er merket med AutoPASS og symbolet

autopass-sign-icon

Bomstasjonene er automatiske og du skal ikke stoppe ved passering. Dersom du har avtale blir brikken lest ved passering. Dersom du passerer uten avtale blir det tatt bilde av bilskiltet foran og bak.

Les mer
see autopass FAQ

Drift

operations-office

Veipakke Salten og Bypakke Bodø driftes av Skyttel AS på vegne av Veipakke Salten AS.

Les mer
see autopass FAQ