Arkiv

Har du mottatt ny brikke i posten?

Vi sender i disse dager ut nye brikker til kunder med brikker som er klar for utskiftning. AutoPASS-brikker har begrenset levetid grunnet batteri.

Dersom du er blitt tilsendt en ny brikke, må du montere denne i bilen. Gammel brikke kan du kaste, men denne må kastes som elektronisk avfall. Betalt brikkedepositum overføres til din nye brikke.

Har du mottatt etterskuddsfaktura for avtalen din med Veipakke Salten?

Fra 01.april 2018 er alle avtaler med Veipakke Salten omgjort til etterskuddsavtaler, og det er nå sendt ut etterskuddfaktura for passeringer foretatt i april. Det er ikke gjort endringer i ordningen om timesregel og månedstak på passeringer.

Resterende av eventuelt innbetalt forskudd for avtalen vil bli utbetalt innen 9. mai 2018. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra.

For mer informasjon om endringen av takst- og rabattsystem, gjeldende fra 1. april 2018, se: www.veipakkesalten.no/2018/03/innforing-av-nytt-takst-og-rabattsystem-fra-01-04-18/

 

 

Innføring av nytt takst- og rabattsystem fra 01.04.18

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg over hele landet. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles.

Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20%. Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt. Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer i Veipakke Salten fra 01.04.18:

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20% rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • Det blir ikke lengre tilbudt forskuddsavtaler. Alle kunder som har hovedavtale, med brikke fra Veipakke Salten – vil automatisk få etterskuddsavtale med 20%
 • Alle kunder som har tilleggsavtaler (forskudd 20% eller etterskudd 10%) med Veipakke Salten AS (med brikke fra annet anlegg) vil bli avviklet.

Sluttavregning, og eventuelt refusjon innestående beløp på forskuddsavtaler, vil bli sendt senest tre måneder etter endring.

Nye takster som gjelder fra 01.04.2018:

Bomstasjon

Takstgruppe 1
Fullpris
Takstgruppe 2
Fullpris

Fv. 17 Tverlandet–Godøystraumen

24,00

36,00

Bomstasjon Rv. 80 Røvika–Strømsnes

27,00

43,00

Rv. 80 Løding–Vikan (Tverlandsbrua)

22,00

34,00

Bomstasjoner Rv. 80 Bypakke Bodø

16,00

36,00

 

Se hele kunngjøringen fra Statens Vegvesen her:

Kunngjøring takst- og rabattendringer fra 01.04.18

Ny MinSide for AutoPASS-kunder fra 27.02.18

Nedetid Min side
Selvbetjeningsløsningen Min side er ikke tilgjengelig fra og med fredag 23. februar kl.16:00 på grunn av oppgradering til ny versjon.
Fra og med formiddagen 27. februar vil ny AutoPASS-Min side være tilgjengelig via ID-porten ved at du logger deg inn via våre sider med fødselsnummer og passord.
Vi beklager hvis nedetiden påfører deg ulemper.


Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 27. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller via våre sider. 
Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Den nye løsningen, som tas i bruk 27. februar, har til hensikt å være mer brukervennlig enn den tidligere versjonen. I tillegg vil den nye løsningen lettere kunne følge fremtidige behov.

Den nye løsningen har til hensikt å gi en bedre brukeropplevelse ved:

 • Tegne ny AutoPASS-avtale
 • Oversikt over alle avtalene dine
 • Se passeringene dine
 • Fakturainformasjon
 • Bestille ny brikke
 • Flytte brikke til nytt kjøretøy
 • Fjerne eller legge til nye kjøretøy
 • Melde sak til kundesenteret
 • Endre profilinformasjon

Innlogging med fødselsnummer og passord

Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen vil fortsatt ligge på www.autopass.no og på våre websider.

ID-porten benyttes av 550 offentlige virksomheter. Selvbetjeningsløsningen Min side vil nå være en av rundt 1000 tjenester som folk kan benytte seg av ved å logge seg inn med fødselsnummer og passord.

Min side blir oppgradert og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving. Selskapet Kantega har fått oppgaven med å utvikle, drifte og forvalte den nye selvbetjeningsløsningen, som eies av Statens vegvesen.

På Altinn sin side kan du lese mer om hvordan du skaffer deg elektronisk ID.

MinSideAutoPASS

Min side – Bedrift

For at personer i en bedrift skal få tilgang til Min side, må bedriftens leder gi brukertilganger gjennom Altinn til den eller de i selskapet som skal administrere AutoPASS-avtalen.

Du kan lese mer om hvordan administrere rettigheter og brukertilganger på Altinn.

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.     

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved passering i bompengeanlegg.

De nye betingelsene inkluderer bl.a.:

 • AutoPASS-brikke kan brukes som betaling for ferjebillett.
 • Rabatt kan bortfalle (avtalen sperres) hvis kunden ikke oppfyller sin del av avtalen.
 • Kunden får ansvar «som avtalepart» for bompasseringer. Det betyr at kunden er ansvarlig for å betale passeringsavgift selv om brikken ikke blir avlest, og inntil skifte av kjøretøy er meldt ifra til bompengeselskapet.
 • Mer detaljert bestemmelse om bompengeselskapets behandling av personopplysninger.
 • Avtalepartenes adgang til å si opp avtalen.

Sjekk AutoPASS-avtalen din ved å logge deg inn på Min side.

Vedlegg: nye betingelser som gjelder f.o.m.1.1.2018

Ny faktureringsrutine for de uten AutoPASS-avtale

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger.
Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.

Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.

Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær og renter vil da påløpe.

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux