BPS Nord – Veipakke Salten AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
Salten - Veipakke Salten    
— Rv.80 Strømsnes 27,00 21,60 (-20%)
     
Bypakke Bodø - Veipakke Salten    
— Jernbaneveien 16,00 12,80 (-20%)
— Rønvikveien 16,00 12,80 (-20%)
— Kirkeveien 16,00 12,80 (-20%)
— Junkerveien 16,00 12,80 (-20%)
— Skjæringa 16,00 12,80 (-20%)
— Gamle Riksveg 16,00 12,80 (-20%)
— Rv. 80 Vikan 22,00 17,60 (-20%)
— Bodøtunnelen 16,00 12,80 (-20%)

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
Salten - Veipakke Salten    
— Rv.80 Strømsnes 43,00 43,00
     
Bypakke Bodø - Veipakke Salten    
— Jernbaneveien 36,00 36,00
— Rønvikveien 36,00 36,00
— Kirkeveien 36,00 36,00
— Junkerveien 36,00 36,00
— Skjæringa 36,00 36,00
— Gamle Riksveg 36,00 36,00
— Rv. 80 Vikan 34,00 34,00
— Bodøtunnelen 36,00 36,00

 

© BPS Nord – Veipakke Salten AS | Kontakt oss | Personvernerklæring