BPS Nord – Veipakke Salten AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale Full pris med
nullutslippskjøretøy (fra 02.01.2020)
Etterskuddsavtale med
nullutslippskjøretøy (fra 02.01.2020)
Salten - Veipakke Salten        
— Rv.80 Strømsnes 27,00 21,60 (-20%)   10,80 
         
Bypakke Bodø - Veipakke Salten        
— Jernbaneveien 16,00 12,80 (-20%)   6,40 
— Rønvikveien 16,00 12,80 (-20%)   6,40 
— Kirkeveien 16,00 12,80 (-20%)   6,40 
— Junkerveien 16,00 12,80 (-20%)   6,40 
— Skjæringa 16,00 12,80 (-20%)   6,40 
— Gamle Riksveg 16,00 12,80 (-20%)   6,40 
— Rv. 80 Vikan 22,00 17,60 (-20%)   8,80 
— Bodøtunnelen 16,00 12,80 (-20%)   6,40

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale Full pris med
nullutslippskjøretøy
 Etterskuddsavtale med
   nullutslippskjøretøy      
Salten - Veipakke Salten        
— Rv.80 Strømsnes 43,00 43,00 43,00 0,00 (-100%)
         
Bypakke Bodø - Veipakke Salten        
— Jernbaneveien 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Rønvikveien 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Kirkeveien 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Junkerveien 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Skjæringa 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Gamle Riksveg 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)
— Rv. 80 Vikan 34,00 34,00 34,00 0,00 (-100%)
— Bodøtunnelen 36,00 36,00 36,00 0,00 (-100%)

 

© BPS Nord – Veipakke Salten AS | Kontakt oss | Personvernerklæring