BPS Nord – Veipakke Salten AS

03-12-2019 Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy.

I tråd med lokalpolitiske vedtak vil det bli innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på rv. 80 Bypakke Bodø, rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) og rv.80 Rørvika - Strømsnes.


  Tilbake
© BPS Nord – Veipakke Salten AS | Kontakt oss | Personvernerklæring