BPS Nord – Veipakke Salten AS
03-12-2019

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy.

I tråd med lokalpolitiske vedtak vil det bli innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på rv. 80 Bypakke Bodø, rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) og rv.80 Rørvika - Strømsnes.

02-09-2019

Bomstasjon Godøystraumen avsluttes.

Innkreving i bomstasjon FV17. Fv.17 Godøystraumen avsluttes 2/9-2019 Kl. 11:15

02-07-2019

Endring i faktureringsrutine for AvtaleGiro

Tidligere har AvtaleGiro hatt fast trekkdato den 15. i måneden. Dette endres slik at trekk vil være 14 dager etter fakturadato, som betyr at trekkdato vil variere for hver måned.

08-05-2019

Velkommen til Veipakke Salten

Bompengeselskap Nord har tatt over driften av Veipakke Salten.

23-04-2019

Åpen tunnel og tunnelløp

Åpning av Bodøtunnelen og nye riksveg 80 fram til Thallekrysset – søndag 28. april.

13-03-2019

Lysene slukkes 6. april 2019

Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april 2019, men brikken skal fortsatt benyttes.

© BPS Nord – Veipakke Salten AS | Kontakt oss | Personvernerklæring