BPS Nord – Veipakke Salten AS
06-09-2019

Har du fått e-post fra AutoPASS?

AutoPASS har sendt ut en e-post til våre kunder om sletting av Min side-konto. Dette gjelder kun kontoer uten bombrikke. Om du har en AutoPASS-avtale, vil denne fungere som før og du kan logge inn på Min side med BankID som før.

02-09-2019

Bomstasjon Godøystraumen avsluttes.

Innkreving i bomstasjon FV17. Fv.17 Godøystraumen avsluttes 2/9-2019 Kl. 11:15

02-07-2019

Endring i faktureringsrutine for AvtaleGiro

Tidligere har AvtaleGiro hatt fast trekkdato den 15. i måneden. Dette endres slik at trekk vil være 14 dager etter fakturadato, som betyr at trekkdato vil variere for hver måned.

25-06-2019

Ny design på faktura.

Vi har nå endret utseende på faktura

24-06-2019

Sporfri AutoPASS-avtale avvikles 15.08.2019

Statens Vegvesen - Vegdirektoratet har fattet vedtak om at ordningen med sporfri AutoPASS-avtale skal avvikles.

08-05-2019

Velkommen til Veipakke Salten

Bompengeselskap Nord har tatt over driften av Veipakke Salten.

23-04-2019

Åpen tunnel og tunnelløp

Åpning av Bodøtunnelen og nye riksveg 80 fram til Thallekrysset – søndag 28. april.

13-03-2019

Lysene slukkes 6. april 2019

Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april 2019, men brikken skal fortsatt benyttes.

20-12-2018

NB! Nytt kontonummer.

Vi gjør oppmerksom på at kontonummer for betaling av fakturaer er endret. Nytt kontonummer er 9731 16 79159. Innbetalinger til feil kontonummer vil bli tilbakebetalt, og faktura anses da som ikke betalt. Betaling av flere fakturanummer kan ikke slås sammen.

© BPS Nord – Veipakke Salten AS | Kontakt oss | Personvernerklæring