BPS Nord – Veipakke Salten AS | Kundeservice | Takster/regler

Takster/regler

Månedstak

Bypakke Bodø: Bypakke Bodø og Rv.80 Vikan belastes maks 80 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Salten: Rv.80 Strømsnes belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Timesregel

Bypakke Bodø: Bypakke Bodø og Rv.80 Vikan (gjelder alle stasjoner samlet)

Salten:  Rv. 80 Strømsnes (gjelder kun denne stasjonen)

Timesregel forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

© BPS Nord – Veipakke Salten AS | Kontakt oss | Personvernerklæring