Arkiv

Innføring av nytt takst- og rabattsystem fra 01.04.18

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg over hele landet. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles.

Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20%. Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt. Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer i Veipakke Salten fra 01.04.18:

  • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20% rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
  • Det blir ikke lengre tilbudt forskuddsavtaler. Alle kunder som har hovedavtale, med brikke fra Veipakke Salten – vil automatisk få etterskuddsavtale med 20%
  • Alle kunder som har tilleggsavtaler (forskudd 20% eller etterskudd 10%) med Veipakke Salten AS (med brikke fra annet anlegg) vil bli avviklet.

Sluttavregning, og eventuelt refusjon innestående beløp på forskuddsavtaler, vil bli sendt senest tre måneder etter endring.

Nye takster som gjelder fra 01.04.2018:

Bomstasjon

Takstgruppe 1
Fullpris
Takstgruppe 2
Fullpris

Fv. 17 Tverlandet–Godøystraumen

24,00

36,00

Bomstasjon Rv. 80 Røvika–Strømsnes

27,00

43,00

Rv. 80 Løding–Vikan (Tverlandsbrua)

22,00

34,00

Bomstasjoner Rv. 80 Bypakke Bodø

16,00

36,00

 

Se hele kunngjøringen fra Statens Vegvesen her:

Kunngjøring takst- og rabattendringer fra 01.04.18

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux