Arkiv

Takstendring i bomstasjonen rv.80 Strømsnes fra 01.01.16

Fredag 1. januar 2016 kl 00.01 blir passeringstakstene ved bomstasjonen på rv 80 Strømsnes endret.

Med grunnlag i St.prp. nr 61 (2006-2007) prisjusteres takstene i henhold til veksten i konsumprisindeksen.

Takstene vil etter endringen bli som følger:

Strømsnes Til og med 3500 kg Fra og med 3501 kg
Rabatt Pr. passering Pr. passering
0 % kr 28,00 kr 56,00
20 % Kr 22,40 Kr 44,80

Takstvedtaket kan påklages til Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøringen.  Klagen sendes til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux