Arkiv

Nye takster på bomstasjonene ved fv. 17 Godøystraumen fra 01.01.15

ENDRING AV BOMSTASJONSTAKSTENE VED BOMSTASJONEN FV 17 GODØYSTRAUMEN

Med grunnlag i St.prp. ne. 61 (2006-2007) prisjusteres takstene i henhold til veksten i konsumprisindeksen. Torsdag 1. januar 2015 kl 00.01 blir passeringstakstene ved bomstasjonen fv 17 Godøyatraumen endret.

Passeringstakstene vil etter endringen bli som følger.

Godøystraumen

Til og med 3500 kg

Fra og med 3501 kg

Rabatt

Pr. passering

Pr. passering

Full pris – uten avtale

22,00

44,00

20% rabatt – med avtale

17,60

35,20

Takstene ved rv. 80 Strømsnes og rv. 80 Vikan endres ikke.

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux