Betal innen 14 dager etter passeringGlemt passord på din AutoPASS avtale?


Velkommen til Veipakke Salten


Veipakke Salten består av tre bompengeprosjekter - fv. 17 Godøystraumen, rv. 80 Strømsnes og rv. 80 Vikan. 

Oppstart av bompengeprosjekt rv. 80 Vikan
Den 9. november kl 18.00 starter innkrevingen på rv. 80 Vikan.
Bomstasjonen er automatisk, og man skal ikke stoppe ved passering. Brosjyre om rv. 80 Vikan (PDF)

Bomstasjonen kommer i tillegg til eksisterende innkrevingen på fv. 17 Godøystraumen og rv. 80 Strømsnes.

Avtale på rv. 80 Vikan
Dersom du ikke har avtale med Veipakke Salten fra tidligere, velger du "Tegn ny avtale".
Du tegner da en avtale med Veipakke Salten som gjelder både for rv. 80 Vikan, rv. 80 Strømsnes og for fv. 17 Godøystraumen.

Dersom du allerede har avtale med Veipakke Salten for fv. 17 Godøystraumen og rv. 80 Strømsnes vil denne automatisk inkludere den nye bomstasjonen på rv. 80 Vikan. Du trenger da ikke foreta deg noe.


Det er fire betalingsmuligheter i Veipakke Salten:
  • AutoPASS-avtale med forskuddsbetaling. 
  • Tilsendt faktura
  • Betaling på internett
  • Betaling på servicestasjon
     
 


Vis Veipakke Salten i et større kart for å se bomstasjoner og servicestasjoner.
 
Driftsmeldinger
14-11-2013
Endring av takstene på fv. 80 Strømsnes
24-10-2013
Den 9. november åpner Tverlandsbrua og bomstasjonen på rv. 80 Vikan

Veipakke Salten AS
v/BT Signaal
Postboks 2623 Møhlenpris
5836 BERGEN

Personvern

IndexTagCopyLength of valueValue (First 100 chars)
1<!--@TemplateImageColumns-->Copy tag to clipboard10
2<!--@ParagraphText-->Copy tag to clipboard408Veipakke Salten AS v/BT Signaal Postboks 2623 Møhlenpris 5836 BERGEN Personvern
3<!--@ParagraphImageHAlign-->Copy tag to clipboard4left
4<!--@ParagraphImageVAlign-->Copy tag to clipboard3top
5<!--@ParagraphHeader-->Copy tag to clipboard7Adresse
6<!--@ParagraphID-->Copy tag to clipboard3931
7<!--@ParagraphPageID-->Copy tag to clipboard3223
8<!--@ParagraphGlobalID-->Copy tag to clipboard10
9<!--@ParagraphImageClean-->Copy tag to clipboard65/Files/Billeder/../System/prosjektweb_mal/images/autopass_106.png
10<!--@ParagraphImageLinkClean-->Copy tag to clipboard22http://www.autopass.no
11<!--@ParagraphImageLinkAlt-->Copy tag to clipboard0
12<!--@ParagraphImageLinkTarget-->Copy tag to clipboard0
13<!--@ParagraphImageText-->Copy tag to clipboard8AutoPASS
14<!--@ParagraphImageWidth-->Copy tag to clipboard266
15<!--@ParagraphImageHeight-->Copy tag to clipboard3106
16<!--@ParagraphForceImageWidth-->Copy tag to clipboard10
17<!--@ParagraphForceImageHeight-->Copy tag to clipboard10
18<!--@ParagraphImage-->Copy tag to clipboard170
19<!--@ParagraphModule-->Copy tag to clipboard0
20<!--@Global:Server.Date-->Copy tag to clipboard1018.04.2014
21<!--@Global:Server.Date.Day-->Copy tag to clipboard218
22<!--@Global:Server.Date.Hour-->Copy tag to clipboard12
23<!--@Global:Server.Date.Minute-->Copy tag to clipboard228
24<!--@Global:Server.Date.Month-->Copy tag to clipboard14
25<!--@Global:Server.Date.Second-->Copy tag to clipboard259
26<!--@Global:Server.Date.Weekday-->Copy tag to clipboard15
27<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->Copy tag to clipboard216
28<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->Copy tag to clipboard6fredag
29<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->Copy tag to clipboard2fr
30<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->Copy tag to clipboard5april
31<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->Copy tag to clipboard3apr
32<!--@Global:Server.Date.Year-->Copy tag to clipboard42014
33<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->Copy tag to clipboard3108
34<!--@Global:Server.Date.Quarter-->Copy tag to clipboard12
35<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->Copy tag to clipboard1918.04.2014 02:28:59
36<!--@Global:Server.Date.LongDate-->Copy tag to clipboard1418. april 2014
37<!--@Global:Server.Date.LongTime-->Copy tag to clipboard802:28:59
38<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->Copy tag to clipboard1418. april 2014
39<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->Copy tag to clipboard1018.04.2014
40<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->Copy tag to clipboard502:28
41<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->Copy tag to clipboard29Fri, 18 Apr 2014 00:28:59 GMT
42<!--@Global:Server.Date.Sortable-->Copy tag to clipboard192014-04-18T02:28:59
43<!--@Global:Server.Date.SortableOffset-->Copy tag to clipboard252014-04-18T02:28:59+02:00
44<!--@Global:Pageview.Url-->Copy tag to clipboard12Default.aspx
45<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->Copy tag to clipboard14/Default.aspx?
46<!--@Global:Page.ID-->Copy tag to clipboard3223
47<!--@Global:Page.Name-->Copy tag to clipboard4Hjem
48<!--@Global:Area.ID-->Copy tag to clipboard213
49<!--@Global:Area.Name-->Copy tag to clipboard18Veipakke Salten as
50<!--@Global:Area.Primarydomain-->Copy tag to clipboard0
51<!--@Global:Area.Lang-->Copy tag to clipboard2nn
52<!--@Global:Area.LongLang-->Copy tag to clipboard5nn-NO
53<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->Copy tag to clipboard23Norsk (nynorsk) (Norge)
54<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->Copy tag to clipboard5Norge
55<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->Copy tag to clipboard22norsk, nynorsk (Noreg)
56<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->Copy tag to clipboard5Noreg
57<!--@Global:Area.Culture.Name-->Copy tag to clipboard5nn-NO
58<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->Copy tag to clipboard2NO
59<!--@Global:Page.Top.Name-->Copy tag to clipboard4Hjem
60<!--@Global:Page.Top.ID-->Copy tag to clipboard3223
61<!--@Global:Extranet.UserID-->Copy tag to clipboard10
62<!--@Global:Extranet.UserName-->Copy tag to clipboard0
63<!--@Global:Extranet.Password-->Copy tag to clipboard0
64<!--@Global:Extranet.Name-->Copy tag to clipboard0
65<!--@Global:Extranet.Company-->Copy tag to clipboard0
66<!--@Global:Extranet.Address-->Copy tag to clipboard0
67<!--@Global:Extranet.Address2-->Copy tag to clipboard0
68<!--@Global:Extranet.Zip-->Copy tag to clipboard0
69<!--@Global:Extranet.City-->Copy tag to clipboard0
70<!--@Global:Extranet.Country-->Copy tag to clipboard0
71<!--@Global:Extranet.Email-->Copy tag to clipboard0
72<!--@Global:Extranet.Phone-->Copy tag to clipboard0
73<!--@Global:Extranet.CustomerNumber-->Copy tag to clipboard0
74<!--@Global:Request.UserAgent-->Copy tag to clipboard39CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
75<!--@Global:Extranet.Groups-->Copy tag to clipboard0
76<!--@Global:Page.Manager.Username-->Copy tag to clipboard0
77<!--@Global:Page.Manager.Name-->Copy tag to clipboard0
78<!--@Global:Page.Manager.Email-->Copy tag to clipboard0
79<!--@Global:Page.Manager.Phone-->Copy tag to clipboard0
80<!--@Global:Page.Manager.Fax-->Copy tag to clipboard0
81<!--@Global:Page.Editor.Username-->Copy tag to clipboard8veronica
82<!--@Global:Page.Editor.Name-->Copy tag to clipboard8Veronica
83<!--@Global:Page.Editor.Email-->Copy tag to clipboard21veronica@brotunnel.no
84<!--@Global:Page.Editor.Phone-->Copy tag to clipboard0
85<!--@Global:Page.Editor.Fax-->Copy tag to clipboard0
86<!--@Global:Request.Url-->Copy tag to clipboard41http://www.veipakkesalten.no/Default.aspx
87<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->Copy tag to clipboard41http://www.veipakkesalten.no/Default.aspx
88<!--@Global:Request.Host-->Copy tag to clipboard21www.veipakkesalten.no
89<!--@Global:Request.OriginalString-->Copy tag to clipboard44http://www.veipakkesalten.no:80/Default.aspx
90<!--@Global:Request.PathAndQuery-->Copy tag to clipboard13/Default.aspx
91<!--@Global:Request.Port-->Copy tag to clipboard280
92<!--@Global:Request.Query-->Copy tag to clipboard0
93<!--@Global:Request.Scheme-->Copy tag to clipboard4http
94<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->Copy tag to clipboard0
95<!--@Global:Stylesheet.ID-->Copy tag to clipboard41772
96<!--@Global:Stylesheet.TopLogo-->');">Copy tag to clipboard234
97<!--@Global:Stylesheet.TopLogoClean-->Copy tag to clipboard79/Files/System/Prosjektweb_veipakkesalten/Images/Logo_salten_mellomrom_over2.jpg
98<!--@Global:Stylesheet.TopLogoLinkClean-->Copy tag to clipboard19Default.aspx?ID=223
99<!--@Global:Stylesheet.TopGraphic-->');">Copy tag to clipboard204
100<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicClean-->Copy tag to clipboard64/Files/System/prosjektweb_mal/images/Blank-bilde-ToppVenstre.jpg
101<!--@Global:Stylesheet.TopGraphicLinkClean-->Copy tag to clipboard0
102<!--@Global:Stylesheet.BottomLogo-->');">Copy tag to clipboard145
103<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoClean-->Copy tag to clipboard24/Files/System/dw_top.gif
104<!--@Global:Stylesheet.BottomLogoLinkClean-->Copy tag to clipboard0